Responsabilidade Corporativa

Aos Empregados

Proporcionar un bo ambiente de traballo e oportunidade de aprendizaxe ao longo da vida.Respectamos a todo o noso persoal como familiar e esperamos que poidan permanecer na nosa empresa ata a xubilación.En Xinzi Rain, prestamos moita atención ao noso persoal, o que pode facernos moito máis fortes, e respectamos, apreciamos e somos pacientes.Só deste xeito, podemos acadar o noso obxectivo único, conseguir máis atención dos nosos clientes que mellore o crecemento da empresa.

Ao Social

Asumir sempre a responsabilidade común de prestar moita atención á sociedade.Participación activa no alivio da pobreza.Para o desenvolvemento da sociedade e da propia empresa, debemos prestar máis atención ao alivio da pobreza e asumir mellor a responsabilidade do alivio da pobreza.